ซีรี่ย์เกาหลี,  ประวัติศาสตร์

Lee San, Wind of the Palace – ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่พระเจ้าจองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โซซอนจะทรงขึ้นครองราชย์ ซึ่งกว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ทรงเผชิญปัญหามรสุมต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา เช่น ปัญหาการเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงการลอบปลงพระชนม์ ถึงแม้อย่างนั้นพระเจ้าจองโจ (ลีซาน) ก็ทรงปกครองดูแลประชาชน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีและเป็นที่รักใคร่ของประชาชน

See the source image
See the source image