ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - Lee San, Wind of the Palace
ซีรี่ย์เกาหลี,  ประวัติศาสตร์

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน – Lee San, Wind of the Palace

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด ก่อนที่พระเจ้าจองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โซซอนจะทรงขึ้นครองราชย์ ซึ่งกว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ทรงเผชิญปัญหามรสุมต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา เช่น การลอบปลงพระชนม์รวมไปถึงปัญหาการเมืองต่าง ๆ ถึงแม้พระเจ้าจองโจจะประสบปัญหามากมายเยี่ยงนี้ แต่พระเจ้าจองโจก็ทรงปกครองดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดีฟันฝ่าอุปสรรคเรื่อยมาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณประโยชน์และเป็นที่รักใคร่ของประชาชน

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - Lee San, Wind of the Palace

นอกจากนี้ในรัชสมัยของท่านนั้นยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและสังคมของชาวเกาหลี ซึ่งพระองค์ก็ทรงต้องการปฏิรูปตรงจุดนี้อยู่เหมือนกัน แต่การปฏิรูปเปลี่ยนความคิดของคนทั้งชาติและการพัฒนาประเทศไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันง่าย ๆ หนทางสู้ราชบัลลังก์และการปกครองของพระเจ้าจองโจจะเป็นเช่นไร

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - Lee San, Wind of the Palace
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - Lee San, Wind of the Palace