จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)
ซีรี่ย์เกาหลี,  ประวัติศาสตร์

จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)

จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)” นำเสนอเรื่องราวสมัยศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1801-1900) ซึ่งเป็นยุคที่อารยธรรมตะวันตกได้เข้ามาแผ่ขยายและมีบทบาทในแถบเอเชีย ราชวงศ์โชซอนของเกาหลีก็ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกและกำลังจะเริ่มพัฒนาไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีความศิวิไลซ์มากขึ้นเช่นกัน ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน…การดวลกันระหว่างปืนและดาบจึงเริ่มต้นขึ้น

จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)

แต่หลังจากบิดาซึ่งนักดาบมือหนึ่งของโชซอน ต้องมาจบชีวิตลงเพราะถูกยิง “ปาร์ค ยุนคัง” นักดาบคนสุดท้ายของโชซอนก็หันมาถือปืนแทนดาบเพื่อชำระแค้นแทนพ่อ แต่แล้วเขากลับพบว่านอกจากคนในครอบครัวของตนแล้ว ยังมีคนอื่นๆ ที่ต้องการให้เขาปกป้องเช่นกัน

จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)
จอมปืนแห่งโจซอน (Gunman in Joseon)